Havarijná služba
0800 500 962


VODA - PLYN - KÚRENIE - KANALIZÁCIA
NON-STOP BEZPLATNÝ DISPEČING: 0800 500 962

SLUŽBY

Plynoinštalácia
 • výmena ventilov
 • opravy plynoinštalácií
 • výmena rozvodu plynoinštalácií
 • zabezpečenie revíznych kontrol
 • následné odstránenie závad po kontrolách
Vodoinštalatérske práce
 • vyhľadávanie a posudzovanie závad pri rozvodoch tepléj a studenéj vody
 • výmena rozvodov tepléj a studenéj vody
 • výmena ventilov a armatúr
 • izolovanie potrubia
 • výmena a montáž vodomerov
 • montáž a demontáž sanitárneho zariadenia
 • oprava batérii a WC
Kanalizácie, odpady a streśné zvody
 • opravy kanalizácie
 • výmena kanalizácie
 • výmena kanalizačných stúpaćiek
 • výmena hlavných kanalizaćných prípojok
 • výmena kanal.śácht
 • výmena kanalizačných poklopov
 • montáže čistiacich kusov
 • montáź streśných zvodov
 • čistenie kanalizácie
 • monitoring potrubia
 • sanácie kanalizačného potrubia
 • opravy a výkopové práce
 • kompletný servis kanalizácie
Kúrenárske práce
 • výmena ventilov na hlavných rozvodoch ÚK
 • výmena radiatorových ventilov
 • montáž termostat.ventilov
 • montáź spiatočkových ventilov
 • demontáže radiatorov
 • dodanie a výmena radiatorov
 • náter radiatorov

Murárske a maliarske práce, sadrokartóny,
obkladaćské práce, pokládka parkiet


 • pokládka dlažieb a obkladou
 • pokládka laminátových parkiet
 • upratovacie práce (strechy od holubieho trusu, pivničné priestory a iné)
 • montáž sadrokartónov
 • montáž kazetových stropov
 • montáž sadrových priečok
 • montáž ník a polićiek
 • búracie a demolačné práce
 • prípravné práce pre stavbu
 • vysprávka stien
 • stierkovanie
 • maliarske práce
© 2015 POHAS GROUP s.r.o., NON-STOP BEZPLATNÝ DISPEČING: 0800 500 962